Minimální důchod? Pokud splníte podmínky. A proč 30 odpracovaných let nestačí?

Nárok na tento druh penze má člověk, který dosáhl penzijního věku a odpracoval minimálně třicet kvalifikovaných let a částka jeho řádného starobního důchodu nedosahuje penzijního minima za daný počet odpracovaných let.

Pobíratel, jehož důchod je nižší než zákonem stanovený minimální důchod, bude pobírat penzijní minimum.

Suma minimálního důchodu se od ledna letošního roku opět neměnila. Jsou tak již druhým rokem zmraženy po jejich výrazném navýšení bývalou vládní koalicí, která jejich růst navázala na průměrnou mzdu.

Budoucímu penzistovi se tak valorizuje jeho původně vypočítaný důchod (o 1,3 %). Sociální pojišťovna jej porovná s výší minimálního důchodu. Je-li jeho starobní důchod i po valorizaci nižší než minimální důchod, bude důchodci vyplácen starobní důchod zvýšený na částku minimální penze.

Young caregiver helping senior woman walking. Nurse assisting her old woman patient at nursing home. Senior woman with walking stick being helped by nurse at home.

Panu Petrovi, který požádal o přiznání starobního důchodu, Sociální pojišťovna vypočítala důchod v částce 275 eur. Tento mu vzápětí zvýšila o procento valorizace, tedy o 3,60 eura (1,3%). Jeho starobní důchod je tak v částce 278,60 eura měsíčně. Peter ale odpracoval 43 let, z toho kvalifikovaných 40. Sociální pojišťovna porovná částku jeho penze s minimálním důchodem a jelikož Peter splnil i ostatní podmínky, začne mu vyplácet penzi zvýšenou na penzijní minimum. Za 40 kvalifikovaných let je minimální penze 378,50 eura. Pan Peter tak bude dostávat 378,50 eura měsíčně.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram