Někdo oklamal Evropskou komisi. A ještě i manipuluje a zneužívá její zprávy

„Tak, jak již doporučila i Benátská komise, navrhuje Evropská komise okleštění pravomocí generálnímu prokurátorovi a změnu § 363 trestního řádu. Komise oceňuje, že ministerstvo spravedlnosti pracuje na změně tohoto paragrafu a přízvukuje, že taková změna by byla v souladu s evropskými standardy o autonomii a nezávislosti prokuratury,“ píše se v tiskové zprávě resortu spravedlnosti na margo zprávy Evropské komise.

Soudkyně Marcela Kosová, členka Soudní rady a častá kritička současné ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové (SaS) si v textu pro web právnílisty.sk všímá, že zpráva byla zveřejněna ve stejný den, kdy Nadace Zastavme korupci a občanské sdružení VIA IURIS ohlásili podpisovou akci za zrušení § 363 trestního řádu. Toho, o kterém současný generální prokurátor Maroš Žilinka řekl, že jím „politici traumatizují společnost“.

Kosová vysvětluje, že se nevládky „mýlí“ v hodnocení tohoto paragrafu a komise neměla dobré informace.

Rozvrat právního státu na Slovensku? EK nic takového nezjistila
Podle nevládek je paragraf 363 „výjimečný opravný prostředek, kterým generální prokurátor může zrušit pravomocné rozhodnutí v přípravném řízení v případě, že byl porušen zákon“.

Kosová je opravuje, že Trestní řád hovoří o mimořádném opravném prostředky a zrušení pravomocného rozhodnutí.

Vyvrací názor, že generální prokurátor výrazně nadužívá tento paragraf a obchází zákaz negativních pokynů. Kosová cituje nevládky: „Zákon generálnímu prokurátorovi zakazuje přikázat prokurátorovi, aby někoho nestíhal nebo neobvinil. Generální prokurátor to však nepřímo přes 363 dělá.“ Ale také:

„Volný výklad generálního prokurátora o tom, jak může paragraf 363 používat, již pomohl několika vlivným osobám, které byly obviněny ze závažných trestných činů. Mezi ‚vysvobozenými‘ jsou Jaroslav Haščák, Peter Brhel, Peter Kažimír, Zoroslav Kollár, Vladimír Pčolinský, Štefan Žiga, zda Zuzana Plačková.“ Proto žádají, že usnesení podle paragrafu 363 byla přezkoumatelná soudem.

Snahy o změnu v případě paragrafu 363 Kosová přirovnává k Pokémonům, popkulturnímu fenoménu. Ptá se, co bude následovat, když se splní meta a tento paragraf bude změněn nebo zrušen? „Možná paragraf 285 Trestního řádu. Jde o ustanovení, na jehož základě soud obžalovaného osvobozuje. I tehdy, bylo-li provedeno dokazování nezákonným způsobem a prokurátor si toho nevšiml,“ odpovídá na svou řečnickou otázku.

Podle Evropské komise se o paragrafu, resp. této pravomoci generálního prokurátora, začalo diskutovat loni v srpnu, když „se této pravomoci využila k zastavení trestního řízení proti několikapostaveným obviněným osobám“. Ve zrušení trestních řízení komise vidí důvod napětí mezi generálním a speciálním prokurátorem.

„V anglické verzi jsou použity výrazy jak anulovat, stopnout, uzavřít případ,“ pokračuje Kosová. Její další slova jsou mnohem tvrdší: „Zjevně bude třeba upozornit Evropskou komisi, že ten, kdo jim dal tyto informace, je oklamal. Přes paragraf 363 se žádné trestní stíhání neanuluje, nestopne, ani se jím neuzavírají případy.“

Dodává, že „vědomě nebo jen tak náhodou se zamlčuje, že zpráva konstatuje, že tento nástroj byl často využíván již dříve“. Od roku 2016 podle ní generální prokurátor zrušil ročně přibližně 80 rozhodnutí. „Takže nadužívání jaksi také nesedí,“ upozorňuje soudkyně.

European Union political map. EU flag. Europe map isolated on a white background. Vector illustration

Ministryni, ale i šéfovi Soudní rady Janu Mazákovi připomíná šíření myšlenky, že paragraf 363 Trestního řádu by neměl být použit v případě, že soud rozhodl o vazbě. „V usnesení Ústavního soudu SR ze dne 29. 6. 2021 … se uvádí něco zcela jiného. Že soud rozhodující o vazbě v přípravném řízení nemá pravomoc prokurátora, který vykonává dozor, a proto není zmocněn k tomu, aby napravoval pochybení vyšetřovatele. … Prokurátor je tím, kdo má podle Trestního řádu oprávnění nezákonné postupy vyšetřovatele korigovat,“ píše Kosová.

„Ne, nejsem naivní, abych si myslela, že přesvědčím ty, kteří dokola vnucují veřejnosti, ať už přes moc médií nebo z titulu svého postavení veřejného působení, že Maroš Žilinka nadužívá paragraf 363 Trestního řádu, aby zbavil negativními pokyny zločinců obvinění, kteří si nezaslouží ani jen presumpci neviny, nebo je dokonce osvobozoval. Že navzdory jasným argumentům by byli ochotni přijmout fakt, že nikomu nepřikazuje, aby někoho nestíhal nebo neobvinil. … Přes paragraf 363 Trestního řádu nelze nikoho osvobodit ani nic podobného, ​​ale právě zabránit tomu, aby byl kterýkoli obviněný postaven před soud na základě nezákonných důkazů

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram