Kolik zaplatí na odvodech zaměstnanec a kolik živnostník?

Placení pojistného: Kolik zaplatí na odvodech zaměstnanec a kolik živnostník? A co za své platby dostane od státu?

na nemocenské pojištění 4,4 % z vyměřovacího základu,
na starobní pojištění 18 % z vyměřovacího základu, není-li spořitelem starobního důchodového spoření,
na starobní pojištění 12,50 % z vyměřovacího základu a na povinné příspěvky na starobní důchodové spoření 5,50 % z vyměřovacího základu, je-li spořitelem starobního důchodového spoření (od roku 2017 se sazba povinných příspěvků na starobní důchodové spoření zvyšuje o 0,2 ročně až do výše 6 %, přiměřeně, tj. o 0,25 % ročně se sníží procentní sazba pojistného na starobní pojištění),
na invalidní pojištění 6 % z vyměřovacího základu,
do rezervního fondu solidarity se sazbou 4,75 % z vyměřovacího základu.
Pojistné na invalidní pojištění neplatí OSVČ, která je důchodově pojištěna po přiznání starobního důchodu nebo předčasného starobního důchodu. Pojistné na invalidní pojištění neplatí ani OSVČ, která je důchodově pojištěna, je pobíratelem výsluhového důchodu podle zvláštního předpisu a dovršila důchodový věk.

Z důchodového pojištění:

starobní důchod
předčasný starobní důchod
invalidní důchod
vdovský důchod
vdovecký důchod
sirotčí důchod
vyrovnávací příplatek
Z nemocenského pojištění:

smart confidence asian startup entrepreneur business owner businessman smile hand use smartphone woking in office background

nemocenské
těhotenské
mateřské
ošetřovné

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram